Hopp til innhold

Trenger du noen å prate med?

Befinner du deg i en vanskelig periode i livet, kjenner på en Livskrise, trenger hjelp til håndtering av angst, depresjon, tanke kaos, står ved et veiskille eller kanskje du ønsker å finne tilbake til undring, glede og latter? 

Jeg tilbyr Psykoterapi timer i Psykosyntese.  

Ønsker du en samtalepartner for noen timer eller et lengre terapeutisk forløp? Det kan være en god start å sette ord på det som er og tynger. Psykoterapi er noe alle mennesker kan trenge i perioder, det kan handle om viktige veivalg, eller kanskje du ønsker nye muligheter i livet ditt? Det er ikke altid lett å se utfordringer og livets muligheter, det er så lett å gå seg vill. Gjennom Psykoterapi får du muligheten til å se utfordringene i et annet perspektiv, gjøre noe med det og forhåpentlig finne nye muligheter. 

"Life isn't about waiting  for the storm to pass,  it is about learning to dance in the rain"

Som Psykoterapeut i Psykosytese er jeg trenet i å hjelpe deg videre i livet. For å etablere en trygg og god klient og terapeut relasjon er det viktig at vi har kjemi som gir deg følelsen av trygghet og at du blir ivaretatt som klient. Det er derfor et ønske at du tar kontakt i forkant for en uforpliktende prat.

For tiden har jeg praksis i Horten (se adr. under) og i

Oslo v/HumaNova, Balders gate 11, på Frogner.   

Jeg følger internasjonale krav til psykoterapi (EAP). Taushetsplikt.

Medlem i www.nfpt.no 

Du ønskes velkommen til en uforpliktende prat og for tiden har jeg kort ventetid. 

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter